فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ و چهار سورا سر نوشت

دانش نیک        بینش نیک      منش نیک

پیشکش به   زنان و مردان  آزاده ای  که دانش را    گرانمایه ترین گوهر   می شمارند

نزدیک به چهل سال پیش فیلمی بنام   «  چهار سوار سرنوشت»     در  سینماهای  ایران   نمایش داده شد .  یکی از آن   چهار سوار،     «مرگ» بود  که   با داس هراس آورش سوار بر اسبی سیاه پیشاپیش دیگران می تاخت  ،سه  سوار   دیگر    یکی  «بیماری»  بود،    دیگری  «خشکسالی»  و  سدیگر «جنگ»، که مرگ را در  درو کردن جانها یاری می کردند …

امروز  بجز   آن   چهار سوار ، سواران دیگری    در تاخت  و تازند که  اگر سدی در برابرشان افراشته نشود همان  بلایی   را بر سر تمدن جهانی خواهند  آورد  که     بیابانگردان  بی فرهنگ  در دوره های  گوناگونی از تاریخ  بر سر  تمدن های  بزرگ    آوردند.

یکی از سواران   زشتخوی  روزگار ما دیو ویرانگری است که می کوشد با تباه کردن آب  و خاک  و هوا، زندگی را بکام   گیاه و جانور و آدمی  تلخ بگرداند  و نغمه ی شادمانی را از روی زمین بر دارد .

دومین سوار سرنوشت،   در   کار افزایش   زه      و    زاد      مردم،     یا   (   افزایش  جمعیت ) است،    بگونه ای که  نیروی   فراهمی زمین    یا (منابع طبیعی)   و دیگر  کارمایه های زیست    نتوانند   پاسخگوی   نیاز   زیستمندان  باشند .

 سومین  سوار ،  دیو بیکاری و گرسنگی  است   که  توفان  ویرانگری از   تباهی  و سیه روزگاری را در پی  خود دارد. در همین جا  باید  یا دی هم از    دو      دیو گردن  فراز    آز و نیاز       داشته  باشیم  که  بهترین     یاوران     دیو    گرسنگی و بیکاری اند !      و سرانجام  دیو زشتخویی است     بنام ترویسم دینی، بویژه از گونه ی اسلامی اش.

 اگر نیک بنگریم خواهیم دید که  خاستگاه  همه ی این   پتیارگی  ها         بی  دانشی   است. همانگونه که    مردابهای  گندیده   ،    زیستگاه    شایسته ای  برای   جانوران آسیب رسان    هستند ، بی دانشی نیز  خاستگا ه  دیوان سرنوشت سازی است  که اگر   بهنگام    از میان برداشته نشوند  بی کمترین گمان تمدن جهانی را  به  نابودی   خواهند کشید .

همانگونه که در باغها برای     پیشگیری از   کرم خوردگی   میوه ها  سمپاشی می کنند ، برای پیشگیری از آسیب بیشتر این   سواران  مردم ستیز  نیز  ،   باید  «دانش پراکنی »    و   « دانش فشانی »  کرد.

شوربختانه گسترش کانونهای آموزشی جهان ،   و افزودن  بر شمار آنها ،   به هیچ روی هماهنگی  و همسری  با  روند     افزایش   زه   و   زاد      مردم،  یا  «ازدیاد جمعیت»   بویژه   در کشورهای مستمند    جهان ندارد ، از این رو است که بسیا ری از دانشگاههای امروز جهان   ناگزیر   به اینترنت روی آورده اند  تا شاید راهی  برای گستردن  دامنه ی  دانش آموزی پیدا کنند   ولی این نیز        به   فرنود های  زیر  داروی آرام بخش  است،   نه  داروی چاره گر  چرا که   :

1-                  بیشترین شمار مردم  بویژه در کشورهای     مستمند   دسترسی به اینترنت ندارند

2-                  تنها آن دسته از جوانان  می توانند از این  دانشگاههای اینترنتی  بهره بگیرند که  در پی  بدست آوردن دانشنامه  ای برای  پیدا کردن کار و زندگی بهترند،  این نه آن گونه  دانش  پراکنی است که بتواند گره گشای   کار  جهان امروز و فردا ی  ما باشد.

3-                  جوانی  که  در پی افت و خیز  بسیار به دانشگاه راه پیدا می کند ، خود بتنهایی به یک رشته از دانش  آراسته می گردد،   ولی دیگر هموندان خانواده ی او مانند پدر   –  مادر – خال –      خالو –  کاکو-     پدر بزرگ  و     مادر بزرگ،    از آن خوان دانش بی بهره می مانند، و چه بسیار خانواده هایی که توان پرداخت هزینه  دانشگاهی چند جوان را  ندارند،  و کم نیستند جوانانی که به شوند ناتوانی    مالی  در میانه ی   راه  ناگزیر از رها کردن  کار  دانش اندوزی می شوند .

4-                  دانشگاههای اینتر نتی بزبانی آموزش می دهند که تنها  دانشجویان آن رشته می توانند   سخن را   در یابند، توده های مردم که    بهترین کارمایه در  دست    سواران تبهکار  سرنوشت اند   کمترین بهره ای از این دانشگاههای اینترنتی نمی برند.  اینترنت کارمایه ای  شده است برای گریز از زیر بار هزینه های سنگین   نگهداری  ساختمان   دانشگاهها  و  بدست آوردن پول بیشتر  از سوی برخی از سرمایه داران .. و این  نه  آن   چیزی است که  بتواند  رهایی بخش تمدن جهانی باشد .

5-                  فاصله  میان  گروه     دانش آموختگان،    یا   « الیت جامعه » ،       و  توده های انبوه   دانش نیاموختگان   جهان   هر روز   دامنه  ای  فراخ تر پیدا می کند    ،  این دوری نه تنها   به  سود   هیچیک از دو گروه نیست ،   بلکه     از هم اکنون هراسی   جانکاه    در دل   فرزانگان برانگیخته است    ،  تنها راه رهایی    از این هراس  آزار دهنده این است که دانش آمو ختگان    ،   با چلچراغ دانش   بیاری دانش نیاموختگان بشتابند     و راه فراپویی آنها  را    هموار بگردانند .

برای دست یافتن   به چنین آرمان  والایی  ،     باید  خوان دانش را   بگونه ای در جهان   گسترده  کرد     که  همگان از کوچک و بزرگ –   پیر و جوان –  زن و مرد –  دانش آموخته و دانش نیاموخته –    پولدار و بی پول  بتوانند    از   سر ریز دانش استادان در زمینه های گوناگون، و بزبانی ساده  بهره بگیرند  و خود را به دانش  های بایسته آراسته بگردانند،  و این نمی شود مگر از راه   رسانه  های همگانی   مانند     ماهواره های تلویزیونی    –    فرستنده های  رادیویی   –  وشاههراههای اینترنتی   و   بهره گیری از زبانهای   گوناگون.

فراخی  دامنه ی کار   و شیوه ی آموزش  باید     بگونه ای باشد که   دانشجویان    بهره ی خود را ببرند    و    دانش نیاموختگان  بهره ی  خود را ، به سخن دیگر   روستاییان و کارگرانی  که توان خواندن و نوشتن هم ندارند  از راه همین   دانشگاه     توانایی خواندن  و نوشتن پیدا کنند    و گامه های فراپویی را تا  بدست آوردن     دانشنامه های کلان نیز         بپیمایند .

فرهنگستان  جهانی کوروش بزرگ   با چنین آرمانی  پا بمیدان می گذارد و می خواهد با چنین کار مایه  هایی   به نبرد با   دیوان    تبهکار مردم ستیز برخیزد .

نکته های شایان یاد آوری

  • امروزه بیش از سد و ده   میلیون   تن   از  مردم  در آسیای میانه ،  از ایران گرفته تا    تاجیکستان  و بلخ   و    دیگر بخشهای خراسان بزرگ   بزبان پارسی سخن می گویند.  فرهنگستان  جهانی کوروش بزرگ    بزبان  پارسی باران دانش بر سر  همه ی  این    مردم  آریا بوم    خواهد ریخت   تا      گلهای  دوستی      جایگزین    خارهای دشمنی  شوند .
  • با بکار گرفتن زبان کردی در برنامه های آموزشی   فرهنگستان  جهانی کوروش بزرگ،    بیش از سی وهشت  میلیون تن از  مردم کرد زبان   در  سوریه و ترکیه   و ایران و عراق   از   سر ریز دانش استادان بزبان خودشان    بهره خواهند گرفت.
  • بکار گیری زبان بلوچی در برنامه های آموزشی  فرهنگستان  جهانی کوروش بزرگ     نه تنها بلوچستان ایران   بلکه بخش بزرگی از پاکستان را نیز   زیر  چتر    دانش  خواهد برد  و  ملاتی برای همبستگی    و مهر دوستی    در  آن کرانه از جهان   پدید خواهد آورد.
  • خاورمیانه    با برخورداری از کانها ی زیر زمینی    ،  بیش از هفتاد و پنج در سد     از    انرژی    جهان   را       فراهم می آورد ،  ولی این   دارش بوم زادی   نه تنها مایه ی بهروزگاری  مردم   خاورمیانه  را فراهم نیاورده بلکه   خرافه باوریهای  دینی   و  دور   ماندن از سرچشمه های دانش   روزگارشان را  تلخ و سیاه کرده است.     بیشتر مردم در این  پهنه  ی فراخدامن( نزدیک به سیسد میلیون تن )    بز بان عربی سخن می گویند ،  فرهنگستان  جهانی کوروش بزرگ    استادان و فرزانگان عرب زبان را به همازوری در این  جنبش بزرگ فرهنگی فرا می خواند   تا  در پرتو    دانش   ، دیو خرافه باوری  رابتارانند   و فرهنگ شبان رمه ای را از میانه بردارند.
  • بخش بزرگی از تنش های   بدهنجار      میان     اسراییل و     همسایگان مسلمان ( بویژه عرب زبانان)  برآمده از بی دانشی  است ،  خرافه باوریهای دینی –  نا آگاهیهای   تاریخی   و سیاسی –  و بسیاری از بیدانشی های دیگر    هر روز بر دامنه ی این   تنش های مرگزا می افزایند و    برگهای تاریخ  آن   بخش از جهان   را   بخون آغشته می سازند .       همانگونه که دو هزار و پانسد سال پیش ، بزرگمردی بنام کوروش بزرگ توانست     در پرتو اندیشه های جهان آرای خود ،   پویش تاریخ را از زشتی به زیبایی دگرگون کند  ، فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ    نیز   خواهد توانست در پرتو   دانش  و مهر    اینگونه    تنش های بد هنجار    را   از میانه    بردارد   .

چگونگی  کار  :

فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ    همانند ابر سیاه باران زا    سراسر جهان را    زیر باران   دانش خواهد گرفت ، برای  این کار:

  •    بجای  اینکه   دانشجو   به دانشگاه برود   ،  این بار فرهنگستان  جهانی کوروش بزرگ  به  خانه   –     کارخانه  –  و    کشتزار ها  خواهد رفت   تا  همگان را بیاموزاند چگونه برابر دانش   زندگی کنند ..           چگونه   از آب و خاک و گیاه و جانور پاسداری کنند …     چگونه دستیاران خدا در کار آفرینش باشند و جهان را به بهترین ارزشها بیارایند …   بجای   خرافه باوری و  کینه   پراکنی ، چگونه     در پرتو دانش،    زمین را   جشنگاهی بسازند برای خود و برای  همه ی دیگر باشندگان  روی آن .

زبان :

  • فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ  به یک زبان بسنده  نمی کند بلکه   با زبانهای   انگلیسی –   پارسی –    آذری – کردی – عربی –   و هندی   به ستیز     با دیو  بیدانشی  می رود     تا جهان بهتری  برای زادمانهای   آینده   فراهم آورد.

استادان:

  •  دانشبانان     فرهنگستان  جهانی کوروش بزرگ    بدون نگرش  به  ملیت   –  جنسیت  – زبان  – باورهای  دینی  یا سیاسی ،  از   میان نامدارترین استادان دانشگاه   از سراسر جهان  برگزیده خواهند شد.
  •   هر استادی  از خانه ی خود   به فرستنده های      رادیو  تلویزیونی    و اینترنتی این  کانون دانش پراکنی     خواهد پیوست  و   نیازی به رفتن به   استودید   نخواهد داشت .
  • از آنجا که    آرمان    فرهنگستان  جهانی  کوروش بزرگ  ،  دانش افشانی و دانش پراکنی است ، استادان این  فرهنگستان       بگونه ای   سخن خواهند گفت    که  هر دانش نیاموخته ای   نیز دریابد و خود را به زیور دانش آراسته بگرداند .

کارمایه های بایسته،  یا نیازمندیها  :

1-       یک    فرستنده ی  توانای تلویزونی  که بتواند همزمان چند برنامه را بر  روی ماهواره بفرستد  و سیمای آن در سراسر جهان بخوبی دیده شود.

2-       یک فرستنده ی رادیویی   که سدای آن  در سراسر جهان و در  دورترین     روستاهای جهان هم شنیده شود.

3-       یک تارنمای    اینترنتی    آراسته  به کارآمدترین دستاوردهای دانش روز

4-       جای شایسته ای در  آمریکا   که بتواند     همه ی  نیازهای    اداری – فرستنده ی   رادیویی –    استودیوی   تلویزیون  –  کتابخانه  –     چاپخانه  و دیگر نیازمندیهای  چنین  کانون دانش پراکنی را فراهم آورد.

5-       دفتر های اداری    در شهرهای بزرگ جهان  برای   فراهم آوردن  پیوندهای بایسته میان  این دانشگاه    و دیگر دانشگاهها   و  کانونها ی   دانشی جهان .

به  فرهنگستان  جهانی کوروش  بزرگ بپیوندید و  این   جنبش بزرگ  فرهنگی را  با هر توانی که دارید یاری برسانید .

پاینده ایران  – هومر آبرامیان

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: